Theo dõi đơn hàng

Tin tức khác
Chính sách hỗ trợ
Theo dõi đơn hàng
Ngày đăng: 25/11/2022 11:06 AM

    Thời gian giao hàng dưới đây chỉ là thời gian dự kiến khách hàng nhận được hàng. Thời gian thực tế có thể sớm hoặc trễ hơn thời gian dự kiến mà Công ty thông báo. Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào kho xử lý và địa chỉ nhận hàng.

    0