MỒNG 8 TẾT - CÔNG TY 8 SANG BDS CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Tin tức khác
Tin tức
MỒNG 8 TẾT - CÔNG TY 8 SANG BDS CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
Ngày đăng: 29/01/2023 09:38 AM

    Hôm nay là ngày 29/01/2023 nhằm ngày mồng 8 Âm Lịch, Công Ty 8 Sang BDS chính thức hoạt động trở lại, đánh dấu sự khởi đầu mới.

    Đại diện toàn thể nhân viên và anh em Hội Thiện Nguyện kính chúc Công ty 8 Sang BDS sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường phía trước và tự tin khẳng định được thương hiệu, uy tín chất lượng tại thị trường trong và ngoài nước. Chúc mừng, chúc mừng.

     

    #8sang #8sangbds #hoithiennguyenbds

    0